Grodziska Akademia Dziecięca Ksawcio i Wojtuś to nowoczesne przedszkole w Grodzisku Mazowieckim. Placówka znajduje się niecałe 2 kilometry od placu Zygmunta Starego.  Spokojna okolica, duży teren, dwa place zabaw. Placówka jest dostępna 12 miesięcy w roku, 5 dni w tygodniu w godzinach 6.30-18.00.

Do przedszkola zapraszamy dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

Prowadzimy stały nabór i posiadamy jeszcze wolne miejsca.

Pracujemy w oparciu o aktualną podstawę programową MEN oraz własne programy autorskie.

Co nas wyróżnia:

Przestronne sale, dwa place zabaw

Sala gimnastyczna

Wykwalifikowana kadra

Bogata oferta zajęć dodatkowych

Monitoring placówki

Bezpłatne zajęcia adaptacyjne, zadzwoń i zapytaj o szczegóły.

Czesne za całodzienny pobyt dziecka wynosi 590 złotych + koszty wyżywienia 12 złotych dziennie.

Wpisowe w wysokości 350 złotych płatne po podpisaniu umowy przeznaczamy na materiały plastyczne i pomocnicze.

Placówka została wpisana do rejestru przedszkoli gminy Grodzisk Mazowiecki pod numerem 16/PN/2/15.

Z nami zapewnisz swojemu dziecku najlepszy start 

Za drugie i trzecie dziecko uczęszczające
do Grodziskiej Akademii Dziecięcej Ksawcio i Wojtuś
udzielamy odpowiednio

5% i 10%
rabatu na czesne.

View


Karta zgłoszenia dziecka do niepublicznego przedszkola

Grodziska Akademia Dziecięca Ksawcio i Wojtuś


www.grodziskaakademia.pl


Informacje o dziecku

Imię i nazwisko dziecka*

Rok szkolny*

Data urodzenia*

Proszę podać datę z myślnikami np. 2012-01-01

Miejsce urodzenia

PESEL*

Ważne informacje o dziecku (rodzeństwo, alergie, orzeczenia, etc)

*wypełnij wszystkie wymagane pola


Dane rodziców (opiekunów):

Imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna)*

Adres zamieszkania*

Telefon*

E-mail*

Imię i nazwisko drugiego rodzica (prawnego opiekuna)

Adres zamieszkania

Telefon

E-mail

*wypełnij wszystkie wymagane pola


Na podstawie art. 37 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 1001, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu rekrutacji dziecka do Grodziskiej Akademii Dziecięcej Ksawcio i Wojtuś,

Akceptuje

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przyjmowania dzieci do niepublicznego przedszkola Grodziska Akademia Dziecięca Ksawcio i Wojtuś i akceptuję jego postanowienia.

Akceptuje

Imię i Nazwisko zgłaszającego

Skąd wiesz o Grodziskiej Akademii Dziecięcej?

To Top