1. Warunki ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym https://grodziskaakademia.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Education and Ecology Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Polnej 3 w Kozłowie 13-124, NIP 9840211086, dyrekcja@grodziskaakademia.pl

3. Cele przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Serwisu i przeglądania jego zawartości, złożenia zapytania na stronie Serwisu, zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług oraz obsługi formularzy  – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Serwisu.

4. Podstawa prawna

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy. Podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) – c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych może udostępniać zebrane od Klienta lub innego użytkownika Serwisu dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmy analityczne (badające Twoje zachowanie na naszych stronach), firmy księgowe, firmy hostingowe utrzymujące Serwis. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Przekazanie danych osobowych Klienta lub innego użytkownika serwisu poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału firm posiadających siedziby poza obszarem EOG.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Klienta lub innego użytkownika Serwisu przetwarzamy:

 • w celu zawarcia lub wykonania umowy: do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy oraz przez okres niezbędny do wypełnienia naszego obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
 • na podstawie odrębnej zgody udzielonej przez niego do czasu jej odwołania.

7. Twoje prawa

Klientowi lub innemu użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli jego zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane, może zażądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli jego zdaniem mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie jego zgody przed jej cofnięciem).

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie:

 • poczta elektroniczna / adres email: dyrekcja@grodziskaakademia.pl
 • forma pisemna: Education and Ecology Sp. z o.o., ul. Polna 3, 13-124 Kozłów

8. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Klienta lub innego użytkownika Serwisu danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nieprzekazania danych, dostęp do naszej strony będzie utrudniony lub niemożliwy, nie będzie można skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub złożyć zamówienia a tym samym zawrzeć z nami umowę o świadczenie usług.

9. Gromadzenie innych danych

Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików „cookies”. Te dane to przede wszystkim adresy IP, czas nadejścia zapytania do naszego serwera, informacje o tym, jakiej używa przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

10. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

11. Pliki Cookies

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego grodziskaakademia.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego grodziskaakademia.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego grodziskaakademia.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym grodziskaakademia.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego grodziskaakademia.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

To Top