Do żłobka zapraszamy dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia.

Prowadzimy stały nabór w chwili obecnej mamy jeszcze wolne miejsca.

Żłobek jest otwarty 12 miesięcy w roku, pięć dni w tygodniu. Godziny pracy placówki 6.30-18.00.

Zapewniamy opiekę w kameralnych grupach, rodzinną atmosferę oraz monitoring placówki.

Odpłatność wynosi 1400 złotych + 17 złotych dziennie koszty wyżywienia za całodzienny pobyt dziecka w żłobku.

Wpisowe w wysokości 300 złotych, płatne po podpisaniu umowy przeznaczamy na materiały plastyczne i pomocnicze.

Placówka wpisana do rejestru żłobków w Gminie Grodzisk Mazowiecki pod numerem 09/NŻ/1/15.

Z nami zapewnisz swojemu dziecku najlepszy start.

Za drugie i trzecie dziecko uczęszczające
do Grodziskiej Akademii Dziecięcej Ksawcio i Wojtuś
udzielamy odpowiednio

10%
rabatu na czesne.

Wypełnij online lub Pobierz formularz

View


Karta zgłoszenia dziecka do niepublicznego żłobka

Grodziska Akademia Dziecięca Ksawcio i Wojtuś


www.grodziskaakademia.pl


Informacje o dziecku

Imię i nazwisko dziecka*

Rok szkolny*

Data urodzenia*

Proszę podać datę z myślnikami np. 2018-01-01

Miejsce urodzenia

PESEL*

Ważne informacje o dziecku (rodzeństwo, alergie, orzeczenia, etc)

*wypełnij wszystkie wymagane pola


Dane rodziców (opiekunów):

Imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna)*

Adres zamieszkania*

Telefon*

E-mail*

Imię i nazwisko drugiego rodzica (prawnego opiekuna)

Adres zamieszkania

Telefon

E-mail

*wypełnij wszystkie wymagane pola


Na podstawie art. 37 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 1001, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu rekrutacji dziecka do Grodziskiej Akademii Dziecięcej Ksawcio i Wojtuś,

Akceptuje

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przyjmowania dzieci do niepublicznego żłobka Grodziska Akademia Dziecięca Ksawcio i Wojtuś i akceptuję jego postanowienia.

Akceptuje

Imię i Nazwisko zgłaszającego

Skąd wiesz o Grodziskiej Akademii Dziecięcej?

To Top